WindWatt Colibri - vindtunnel med turbin för forskning

Foto: Windwatt Scandinavia

I samband med lanseringen av SAWTs breda program av vertikala vindkraftverk på den skandinaviska marknaden lanseras WindWatt Colibri, en forsknings- och utbildningsstation för pedagogisk användning inom vindkraftens och aerodynamikens grunder. Anläggningen består av en vindtunnel, en liten 10W-generator och en vindmätare. Anläggningen kan användas såväl för att simulera elalstring som att följa effektkurvor i olika vindsituationer för befintlig vindgenerator samt studier av hur olika vingar eller liknande uppför sig i olika typer av luftströmmar.