Sjisjka vindpark invigs

Foto: Sjisjka Vind

Sjisjka vindkraftspark, en av de största landbaserade parkerna i Sverige, är färdigbyggd och nu inviger Skanska, O2 och Jämtkraft den. Parken består av 30 verk och årsproduktionen motsvarar elförsörjningen till 43 000 hushåll.

30 vindkraftverk, 130 meter höga, har byggts på en otillgänglig plats, i ett kargt klimat med kort byggsäsong och stränga miljökrav. Jemtska, som ägs till lika delar av Skanska och Jämtkraft, har samordnat bygget och varit huvudentreprenör för all infrastruktur i parken.

En lösning är bland annat användningen av prefabricerade betongfundament, vilket är ett nytt koncept som sparat både tid och miljö. 95 procent av allt material har transporterats till Sjisjka med tåg. Dumprar, maskiner, bilar och personal har också kommit till Sjisjka via järnvägen. Först i juli 2012 byggdes en väg till arbetsplatsen.

Lokal förankring har varit en viktig del i utvecklingen av projektet. I linje med detta kommer även en del av produktionsintäkterna att gå tillbaka till bygden. Bygdepengen om cirka 300 000 kronor per år kommer att delas ut under anläggningens hela livstid för att främja utvecklingen i kommunen, varav en del går riktat till de närmaste byarna Killinge, Kaitum och Neitisuanto.