Förlust för Arise

Foto: Arise

Arise redovisar ett resultat före skatt på -7 miljoner kronor (17) för det första kvartalet 2016.

Rörelseresultatet före avskrivningar, Ebitda, uppgick till 40 miljoner kronor (70) och rörelseresultatet blev 17 miljoner (44).

Nettoresultatet blev -3 miljoner kronor (15) eller -0,08 kronor per aktie (0,44).

Omsättningen uppgick till 136 miljoner (78).

Produktionen uppgick till 164 GWh (228), varav 88 GWh (122) var från egen och 76 GWh (106) från samägd vindkraft.

Arise vd Daniel Johansson skriver i delårsrapporten för det första kvartalet att det är med viss besvikelse bolaget tvingas konstatera att kvartalet slutar med ett minusresultat före skatt.

"Vindarna var ovanligt svaga under årets första tre månader och produktionen uppgick därför endast till 70 procent av budget", skriver han i rapporten.

Johansson påpekade också att el- och elcertifikatspriserna fortsatte att vara på historiskt låga nivåer. Den genomsnittliga intäkten från elcertifikaten om endast 131 kronor per certifikat var därtill påverkad av en negativ värdeförändring i certifikatlagret som beror på sjunkande marknadspriser, enligt bolaget.

"Vi är alltjämt av uppfattningen att elcertifikatspriserna bör vända uppåt under året. Det förväntas ske gradvis och som en konsekvens av att kvotkurvan sedan början av året har justerats upp, vilket resulterar i en högre efterfrågan på certifikat", kommenterar vd:n.

Arise vd noterar också att perioden inleddes med sjunkande elpriser, men under andra halvan av kvartalet började priserna stiga.

"Uppgången var störst för de närmaste kvartalskontrakten, men även de mer långsiktiga kontrakten uppvisade en viss uppgång. Under samma period steg även kol- och oljepriserna. Tiden får utvisa om det var början på en mer långsiktig vändning som vi iakttog på marknaden."

Arise uppger att det pågår diskussioner runt avyttring av ytterligare driftsatta parker (13 MW) och byggbara projekt i linje med bolagets kommunicerade strategi. Det framgår av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2016.

Bolaget bedömer möjligheterna att fortsatt stärka sin position på den nordiska marknaden som goda. Bolaget följer vidare nogsamt utvecklingen på el- och elcertifikatmarknaderna, uppger de.

(SIX News)