Skåne klimatsatsar till 2030

- Den nya klimat- och energistrategin ska skapa förutsättningar för skåningarna att leva klimatsmart, säger Tommy Persson, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.

Skåningarna ska i princip fasat ut oljan i sin uppvärmning, samtidigt drivs 90 procent av fordonen i Skåne med fossila bränslen. En ny klimatstrategi för Skåne ska skapa förutsättningar för ett klimatneutralt Skåne 2030. Det är Skånes svar på uppropet om fossilfritt Sverige som anordnar en konferens i Lund.

- Mycket går åt rätt håll men det går för långsamt. Vi måste göra mer och underlätta för privatpersoner att leva klimatsmart. Den nya klimat- och energistrategin ska skapa förutsättningar för det. Vill man köra elbil så ska vi se till att det finns laddstolpar, vill man ställa bilen så ska vi se till att det finns alternativ i form av cykelvägar, bussar och tåg, säger Tommy Persson på Länsstyrelsen Skåne som är projektledare för Skånes nya klimat- och energistrategi.

Den nya klimat- och energistrategin tas fram inom Klimatsamverkan Skåne som är en samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne.

- Idag lanserar vi hur Skåne ska ta ledningen i ett fossilfritt Sverige. Vi behöver ta ett samlat grepp om klimatarbetet på alla nivåer. Våra tre organisationer tillsammans med näringslivet och andra aktörer har goda förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning eftersom vi ansvarar bland annat för samhällsplanering, kollektivtrafik och för att stimulera miljödriven näringslivsutveckling, säger Petter Forkstam som är ordförande för Klimatsamverkan Skåne och Energikontoret Skåne som är en del av Kommunförbundet Skåne.

- Skåne har goda förutsättningar att bli klimatneutralt men vi behöver kraftsamla framförallt fler aktörer inom transportområdet och ha tydligt fokus på hållbar konsumtion och livskvalitet. Det krävs politiska och strukturella förändringar som ger förutsättningar för skåningarna att agera klimatsmart, säger Dolores Öhman, regionråd i Region Skåne.