Nej till vindkraftsverk i Mortorp

– Vi måste ta hänsyn till de boende i närheten. Redan i dag är det problem med buller, säger Jonas Lövgren, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden till Östra Småland.

Billyvind är intresserade av att bygga ett 200 meter högt vindkraftverk i Mortorp, samt ett verk som är 150 meter högt, och placera det strax norr om de sex vindkraftverken som redan finns, skriver Östra Småland.

Länsstyrelsen beslutar, men samhällsbyggnadsnämnden har sagt nej.

Ett vindkraftverk som är högre än 150 meter ska strida mot riktlinjerna i kommunens vindkraftsplan. Klagomål från buller ska redan ha kommit in, och nämnden menar att ytterligare tillstånd inte bör beviljas.