Samsung avyttrar del i park

En enhet under Samsung Electronics har avyttrat sin del i en vindkraftspark i Ontario på 270 megawatt – K2. Kund är en grupp av investerare under Axium Infrastructure, Alberta Teachers’ Retirement Fund Board och Manulife Financial.

Axium har tillsammans med sina partners nu köpt en tredjedel av vindkraftsparken från Samsung Renewable Energy. Resterande ägs av Pattern Energy Group och Capital Power Corp.

Projektet består allt som allt av 140 vindkraftsturbiner från Siemens AG och togs i drift maj 2015.