Iberdrola avyttrar 245 megawatt

Spanska Iberdrola har sålt av vindkraftstillgångar i Italien, en portfolio på en kapacitet om 245 megawatt.

Köpeskillingen uppgick till 1,8 miljarder kronor (193,7 miljoner euro).

Fyra av de totalt fem projekten är lokaliserade på Sicilien; Lago Arancio på 44 megawatt, Rocca Ficuzza på 22,1 megawatt, Nebrodi på 64,6 megawatt och Alcántara på 47,6 megawatt.

Det femte projektet på 66,4 megawatt Sant'Agata, finns i Apulia.