Port Ryerse igång

Vindkraftparken Port Ryerse är igång, under ledning av Boralex.

Parken består av fyra stycken turbiner med en total kapacitet om tio megawatt.

Investeringen uppgår till 317 miljoner kronor (38,4 miljoner dollar).