Bärbar turbin ska revolutionera marknaden

Bröderna Arun och Anoop George från Indien och grundare av Avant Garde Innovations, hoppas på att revolutionera den förnybara energimarknaden genom deras bärbara vindkraftsturbin.

Med en kostnad på 6 244,50 kronor (750 dollar) är vindkraftsturbinen ungefär lika stor som en takfläkt.

Trots storleken kan turbinen generera tre till fem kilowattimmar per dag, något som ska räcka till att försörja ett hem.