Polen: tufft vindläge

Polens vindkraftsmarknad var en av de starkaste förra året - på andra plats efter Tyskland med en installation på totalt 1,3 gigawatt ny kapacitet.

Men nu vill det regerande partiet i Polen anskaffa ett lagförslag som innebär en ändring kring huruvida nya vindkraftverk och hur nära de ska installeras vid hushåll.

Lagförslaget tyder på att det minsta avståndet mellan hushåll, byggnader eller naturreservat bör vara minst tio gånger den totala höjden av ett vindkraftverk. Om den genomsnittliga höjden för ett vindkraftverk är mellan 140 och 160 meter skulle detta innebära att de flesta moderna vindkraftverk skulle behöva placeras minst 1,5 kilometer från något bostadsområde eller skyddat naturområde.

Många aktörer ska vara oroliga för förslaget och hur det kan påverka den framtida marknaden.