Estland planerar kustbaserad park

Estland har planer på att konstruera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön.

Enligt en global analys av Bloomberg New Energy Finance ska både Tyskland, Storbritannien och Danmark producera billigare el med havsbaserad vindkraft än med förbränning av fossila bränslen. Estland vill nu också satsa på en med effektiv och miljövänlig produktion.

Estland är ett av tre små länder som sitter mellan Ryssland och Västeuropa vid Östersjön, en plats som inte ska vara lika djup eller stormig som Nordsjön – på detta baserar Estland sin hypotes om att det skulle vara enklare att hitta en lämplig plats för vindkraft just där.   

Timo Tatar, chef för energi vid Estlands Ekonomiministerium, är medveten om EU: s mål för att minska koldioxidutsläppen och meddelar att Estland vill göra sin del för att minska riskerna för klimatförändringen genom att göra övergången till grön energi, i en nyhet från DW.

Källa: www.dw.com