Svenska kraftnät igång med etapp två

Svenska kraftnäts styrelse har tagit ett beslut om att bygga en ny stamnätsstation, Trolltjärn, för att kunna ansluta den andra etappen i projektet till den större vindkraftparken Markbygden.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Den nya stationen kommer att kosta omkring 85 miljoner kronor och satsningen investeras av Markbygden Net Väst AB och stationen ska tas i drift hösten 2018.

– Vi har tidigare byggt ställverket Råbäcken för att ansluta Markbygdens första etapp om 1 200 megawatt vindkraft. Med det nya beslutet möjliggör vi nu en anslutning på ytterligare 1 300 megawatt, säger Mikael Odenberg i ett pressmeddelande.