Atkins vinner innovativ vindkraftstävling

Atkins ska vara en av tre vinnare av en kustbaserad vindkraftstävling för att skapa ett innovativt havsbaserat vindkraftverk, som ska anordnas av norska Statoil. De andra vinnarna var japanska sjöfartsingenjören Modec och norska fartygsdesignern Ulstein.

 

Kampanjen The Innovations Challenge ska vara till för konstruktörer där de får i uppdrag att utveckla Statoils Hywind-koncept och göra den tillgänglig på fler marknader runt om i världen.

 

Hywindkonceptet ska vara en speciell stålcylinder, som enligt Statoil ska vara den mest effektiva plattformen för en turbin, delvis på grund av dess rörelsesensorer som ska vara integrerade med turbinens kontrollsystem för att förhindra att dess åtgärder störs av vågornas rörelser.

 

Atkins idé till att göra Hywind mer effektivt är att använda flera turbiner anslutna till en återanvändbar transportram. Detta ska ha minskat utkastet av strukturerna, vilket ska resultera ibland annat fördelar som att verken kan bogseras till djupare platser, som i sin tur ska underlätta när komponenterna sätts samman på platser som inte är lika nära kusten. Flera vindkraftverk ska kunna bogseras samtidigt, vilket ska öka transporteffektiviteten.

 

Källa: www.globalconstructionreview.com