Alstom i avtal angående tyska Merkur

Franska Alstom har tecknat ett avtal angående tyska vindkraftsprojektet Merkur. Avtalet gäller leverans av 66 stycken av deras vindkraftverk för en 400 megawatts anläggning nära ön Borkum i Nordsjön.

 

Ett kontrakt angående anläggningen har även tecknats med belgiska teknikföretaget Deme under vilket företaget kommer att ansvara för installation av turbinerna vid anläggningen.

Anläggningen är planerad att byggas 45 kilometer norr om den tyska ön. Det kommer att utrustas med 66 stycken av Alstoms Haliade 150 sex megawatts turbiner.

 

Alstom väntas också erbjuda service och underhåll för anläggningen under ett separat avtal som undertecknats med Merkur Offshore som är operatören för anläggningen.

 

 

Källa: www.power-technology.com