Acciona satsar på Nordamerika

Acciona Windpower ska installera mer än 805 megawatt av vindkraft i Nordamerika. Ungefär 94 procent av all kapacitet kommer att bestå av turbiner om tre megawatt.

I slutet av 2015 ska vindkraftparkerna Green Pastures I och II (som omfattar 300 megawatt) och Cameron (som omfattar 165 megawatt), kopplas till nätet. Vindkraftparkerna är dock lokaliserade i Texas.

I slutet av 2015 ska det finnas 2 346 megawatt av installerad kapacitet från Acciona Windpower i Nordamerika. Av detta belopp ska ungefär 1 372,5 megawatt installeras i USA, 796,5 megawatt i Mexiko och 177 megawatt i Kanada.

Källa: www.compositesworld.com