Norvento installerar i brittisk hamn

Norventos bygglovsansökan har nu godkänts av rådet i Adurdistriktet. Det betyder att företaget nu kan installera sina nED100 vindkraftturbiner i Shoreham Port i Storbritannien.

Norventos bygglovsansökan godkändes av rådet i Adurdistriktet, vilket innebär att deras dubbla nED100 turbiner nu kan installeras på Shoreham Port. Där kommer de att mata ström direkt till pumparna som ansvarar för att upprätthålla vattennivån i den låsta delen av hamnen, i bassängen.

nED100 passar bra för de förhållanden som råder vid hamnen

För närvarande ska den årliga energiförbrukningen för pumparna vara runt 475 000 kilowattimmar, medan vindkraftverken kommer att kunna leverera 555 000 kilowattimmar i genomsnitt varje år. Vindkraftturbinernas konstruktion ska innebära att det är perfekta för tillämpningar av detta slag och de särskilda krav som finns på platsen där Shoreham Port ligger.

Beräknas vara klart i augusti

Projektet beräknas vara klart i augusti i år och ska hjälpa Shoreham Port att uppnå sitt mål om att vara självständiga inom energi, och de hoppas att detta ska fastställa en mall att följa för andra hamnar i hela Storbritannien.

Källa: www.renewableenergymagazine.com