Nytt transportkoncept

Ett nytt fartygskoncept tas fram av en grupp studenter från Chalmers i Göteborg tillsammans med företaget Blekinge Offshore. Projektet om det nya konceptet är tänkt att användas till är 700 vindkraftverk som ska installeras i Östersjön.

Detta framgår av ett pressmeddelande från Chalmers. 

​Vindkraftverken ska transporteras och installeras från hamnen i Karlshamn till Hanöbukten. Beslutet om bygget ligger just nu hos regeringen. De företag som idag används är anpassade efter speciellt svåra förhållanden och kostar mycket, menar Per Hogström universitetslektor som leder studenterna i projektet.

– Det är stor skillnad i Östersjön, platsen för installationen ligger förhållandevis nära land och man behöver ingen båt som ligger ute i månader i sträck. Därför behöver vi ett mer kostnadseffektivt alternativ, säger

Studenterna har tagit fram två olika koncept för Blekinge Offshore och Offshore Väst, som är uppdragsgivare. Projektet är en kurs på ett program på Chalmers i Göteborg, Naval Architecture and Ocean Engineering. Varje år genomförs ett liknande projekt som kallas Marine Design Project, där de är tänkt att de ska samarbeta med företag.