Arise offentliggör obligationsprospekt

Arise offentliggör företagsobligationsprospekt och ansöker om notering för emitterade företagsobligationer vid NASDAQ OMX Stockholm.

Arise offentliggjorde den 1 september 2014 emissionen av ett nytt obligationslån om 350 miljoner kronor (”Obligationslån 2014/2017”). I syfte att ansöka om notering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm har bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Arise. Prospektet finns tillgängligt på Arise hemsida, samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida.

Arise kommer dessutom att hålla en kapitalmarknadsdag den 9 oktober 2014. Syftet med dagen är att presentera Arise affärsmodell och syn på framtiden samt berätta hur företaget ska leverera värde till aktieägare och investeringspartners. Dagen är indelad i två delar och inleds med en presentation av Arise verksamhet, följt av ett besök i Jädraås Vindkraftpark, som är norra Europas största landbaserade vindkraftpark.