Draka Offshore tar vindkraftkontrakt

Draka Offshore har tagit hem ett kontrakt gällande kabel till den havsbaserade vindkraftparken Baltic 2 från Visser & Smit Marine Contracting.Under de senaste sex månaderna har Draka tagit hem kontrakt för två stora havsbaserade vindkraftparker, vunnit ett designkontrakt för en tredje vindkraftpark och har nyligen levererat strömkablar för tidvatten-och vågenergi i Skottland.Kontraktet till Baltic 2, som är värt cirka 23 miljoner euro, innebär att Draka ska leverera cirka 95 kilometer undervattenskabel till vindkraftprojektet. Den första leveransen kommer att äga rum under andra kvartalet 2012 och slutleverans kommer att ske under första kvartalet 2013.Baltic 2 är beläget i västra Östersjön, cirka 32 kilometer norr om ön Rügen och kommer att täcka ett område på cirka 27 kvadratkilometer. Med sina 80 vindkraftverk kommer parken att ha en total kapacitet på omkring 288MW och är den andra kommersiella offshoreparken området.