Tyska vindmarknaden fortsätter växa

De tyska vindkraftverken med de karakteristiska röda topparna på bladen blir en allt mer vanlig syn i Tyskland. Vindenergin fortsätter växa i landet för varje år som går. Foto: sxc.hu
Foto: Andreas Birresborn

Husum Wind Energy 2010 i Tyskland är den ledande mässan inom vindenergi och i år hölls den i september. Liksom i Sverige är Tysklands vindenergi på väg uppåt.För tillfället jobbar runt 120 000 personer i Tyskland med vindenergi. Men fortsätter den senaste tidens utveckling kommer det till 2030 jobba en miljon tyskar med vindenergi, enligt Dr. Heinz R. Uekermann på TGMC.– Ingen kan dra nytta av boomen i den gröna industrin mer än den tyska industrin, då menar jag till exempel utbyggnad av energieffektivitet, energilagring, intelligenta data-och energinät, innovativa kraftverk och teknikenhet, sa Dr. Claudia Kemfert, chef för energi, transport och miljö på Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).För att dra nytta av uppsvinget bjöds det under mässans sista dag på en speciell jobbmässa, Windcareer job fair. Över 950 utställare - från 30 länder - var på plats i Husum, det var en klar förbättring från mässan 2008 då 743 utställare fanns på plats.40 procent större mässyta än 2008

– Precis som industrin själv har Husum Wind-Energy alltid varit fascinerande. Det har alltid varit en återspegling av branschen, dess ökande betydelse, och även dess ständiga förändringar, sade Hanno Fecke, vd för Messe Husum.Mässan var i år på en yta av 43 000 kvadratmeter, 40 procent större än 2008.

– I Husum måste vi ta itu med mycket speciella lokala förhållanden. Till exempel har det aldrig funnits en utställning i våran 22-åriga historia som sett ut som den gången innan. Detta gör det spännande, men innebär också att vi måste förnya oss varje gång. Vårt utställningsteam gör ett bra jobb, sa Hanno Fecke.Men mässan firade inte bara de europeiska framgångarna, för även i Kina går vindenergin framåt. Under 2009 ökade produktionen med 31 procent, eller 37.5 Gigawatt. Dessa siffror gjorde att Kina var världens största vindmarknad under 2009. Från 2005 har den kinesiska vindindustrin gått dubbelt upp varje år.– The China Meteorological Administration har beräknat att Kina har potential för 253 000 Megawatt på land och 750 000 Megawatt offshore av vindenergi. Det finns 30 turbintillverkare och 40 leverantörer i Kina, berättade GWEC:s taleskvinna Angelika Pullen under mässan.Offshore-industrin blir allt större

Men det är inte bara på land som det blåser nya friska vindar kring den tyska och världsomspännande vindenergin. I Tyskland har nu en ny vindkraftspark byggts offshore. 21 kraftverk står klara för användning, med namnet Baltic 1.Germany Trade & Invest hade representanter på plats för att berätta om potentialen i tysk vindkraft och möjligheterna för tyska vindföretag att utvecklas.Förra året byggdes Tysklands första djuphavsvindpark, Alpha ventus och nu är flera nya projekt på gång. BARD offshore 1 är nu under byggnation och där kommer det stå 80 stycken fem megawatts kraftverk 100 kilometer utanför Nordsjökusten.Enligt HSBC förväntas den globala marknaden för havsbaserad vindkraft växa med cirka 29 procent mellan åren 2009 och 2020, med Tyskland som en av huvudaktörerna. Som den redan största producenten i Europa, med en marknadstillväxt på 15 procent år 2009, ser Tysklands havsbaserade vindkraftssegment ut att bli en drivande kraft för tillväxt under kommande år.I slutet av 2009 stod den totala kapaciteten och produktionen för 25 777 MW respektive 38 miljarder kWh. Internationella och inhemska företag i Tysklands vindkraftsindustri hade en omsättning på över 50 miljarder euro under 2009, med höga exportnivåer och accelererande tillväxt.Svensk offshore-industri ökar också

Och Sverige har också medvind när det gäller offshore-industrin. I slutet av september invigde nämligen Vattenfall världens största vindkraftverkspark till havs. Thanet Offshore Wind Farm (TOW) ligger utanför Englands sydostkust och har 100 turbiner som kommer att producera elektricitet motsvarande 200 000 engelska hushålls årsförbrukning.Efter en lyckad mässa i år ser alla vindfantaster fram emot mässan 2012, som då kommer att hållas mellan 18-22 september i Husum, Tyskland och även denna gång är det ett samarbete mellan Messe Husum och Hamburg Messe. Arrangörerna till mässan har redan börjat ta emot anmälningar på utställare till 2012.