Arise Windpower bygger 15 nya kraftverk

Foto: Arise Windpower

Arise Power har fattat beslut om att uppföra 15 vindkraftverk fördelat på tre projekt i södra Sverige. Byggstart beräknas ske till våren med driftsättning under tredje kvartal innevarande år. Det framgår av ett pressmeddelande. De 15 verken har en installerad effekt om cirka 25 megawatt och beräknas producera cirka 87 GWh ett normalt vindår, motsvarande cirka 3.500 fullasttimmar per år. Investeringen uppgår till 400 miljoner kronor och specifik investeringskostnad är cirka 4:60 kronor per MWh. (Nyhetsbyrån Direkt)