Ny verksamhetschef för Svensk vindkraftförening

Ulla Hedman Andrén. Foto: Svensk Vindkraftförening

Svensk vindkraftförening presenterar nu Ulla Hedman Andrén som ny verksamhetschef med ansvar för det löpande arbetet i den förnyade organisationen. Under 2013 kommer stora förändringar i organisationen genomföras och en kraftig resursförstärkning är på gång. Förändringarna kommer att ske successivt under året.

– Det blir något av en kickstart för oss med ny kanslistruktur och det välbesökta årliga eventet Winterwind i februari, säger föreningens ordförande Fredrik Lindahl. Kanslifunktionen kommer att flyttas till Falkenberg varifrån den nya verksamhetschefen utgår från. Ulla kommer närmast från Triventus AB, där hon var ansvarig för marknadsföring och extern kommunikation. Dessförinnan jobbade Ulla för vindkraftskoncernen Vestas Wind System A/S i 10 år, de senaste åren som Marketing Manager för Vestas Northern Europe AB.

Ulla har redan förstärkt Svensk Vindkraftförenings kansli men kommer först vid årsmötet att träda in som verksamhetschef då Örjan Hedblom går i pension.