Luftskepp löser transportproblem vid kraftbyggen

Foto: Benutzer

Lyftballonger och luftskepp kan vara ett tänkbart logistikalternativ vid vindkraftbyggen i avlägsna eller känsliga miljöer. Det visar rapporten ”Luftskeppens återkomst” som för Energimyndighetens räkning har undersökt möjligheten för industriella lyftballonger att lösa transport- och logistikproblem.

Transport- och logistikfrågor blir allt viktigare för utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Ofta tas stora markområden i anspråk. Det behövs till exempel vägar som klarar tunga transporter och uppställningsplatser för lyftkranar.

Taf Consulting har på uppdrag av Energimyndigheten undersökt vindkraftutbyggnadens transport- och logistikutmaningar. Syftet med studien är att hitta nya möjligheter att skapa en mer hållbar vindkraftutbyggnad. Studien har jämfört vanliga lösningar, som till exempel lastbilstransporter och kranlösningar, med den alternativa lättare än luftteknologin som representeras av lyftballonger och luftskepp. 

Rapporten visar att lyftballonger, luftskepp och hybrider skulle kunna användas för att minska kostnaderna och reducera intrånget i naturen.

− Inom vindkraftbranschen finns det ett intresse för alternativa transport- och lyftlösningar. Jämfört med vanliga logistiklösningar har lättare än luft-tekniken fördelar som vi borde undersöka vidare, säger Lars Alfrost vid Energimyndighetens vindenhet.

Det finns också ett intresse för den här tekniken inom industri- och byggsektorn, framför allt hos de som arbetar i områden med dåligt utvecklad eller obefintlig infrastruktur. I Ryssland används till exempel luftskepp för att inspektera elledningar och pipelines i avlägsna delar av landet.