Ärende om vindkraftsbuller nedlagt

Foto: Jim McDougall

Miljötillsynsnämnden lägger ner ett bullerärende i Täppeshusen, Höganäs, skriver Helsingborgs Dagblad. Grannar till vindkraftverken har klagat på buller i över ett års tid. En bullermätning gjordes under våren förra året och ljudnivån uppmättes då till 38,7 decibel A. Gränsen för buller går vid 40 decibel A. En granne har även klagat över smällar och knäppningar när det blåser mycket.

Miljökontoret har i mars besökt platsen och under 20 minuter kunde inga smällar höras. Ärendet är nu nedlagt.

– Vi har gått på de nationella bestämmelserna. Jag tror inte att det finns någon gråzon vad gäller vindkraft - antingen tycker man om det eller så gör man det inte, säger nämndsordförande Lars-Ivar Kahl (M), till Helsingborgs Dagblad.