Arise Windpower vill emittera företagsobligation

Foto: Chauncey Davis

Arise Windpower vill undersöka villkoren för att emittera en företagsobligation. Efter att ha förvärvat Jädraås Vindkraft och Platina Partners vill nu bolaget ytterligare stärka sin finansiella beredskap. Om planerna mynnar ut i en företagsobligation kommer det extra kapitalet att användas till ytterligare finansiering av nya vindkraftverk.

Arise Windpower har som mål att byggstarta projekt med en kapacitet på 50 megawatt under år 2012, med egna finansiella medel. Idag har bolaget 139 megawatt i drift.