Danmark behöver investera i bättre elnät

Lars Aagaard, ordförande för branschorganisationen Dansk Energi. Foto: Dansk Energi

Danmark behöver, liksom många andra europeiska länder, skapa ett bättre elnät så att exporten och importen av el inte blir lidande, bedömer International Energy Agency i en rapport, enligt Børsen.

Danmark har som ambition att låta vindkraften stå för hela 50 procent av landets energibehov till år 2020.

Branschorganisationen Dansk Energi håller med om att fler transmissionskablar behövs.

- Det gör för långsamt här hemma, vi är i behov av kablar till både Holland och Storbritannien, så att vi kan utnyttja vindkraften optimalt, säger Lars Aagaard, ordförande för organisationen.