Vindpark Marviken begär besked om etablering

Foto: sxc.hu

Hyresbostäder i Norrköping AB, HSB Hyresfastigheter AB, Kolmårdsvind Ekonomisk förening och Rewind Offshore AB har för avsikt att ansöka om miljötillstånd för en havsbaserad vindkraftpark i Marvikens vattenområde, beläget utanför Vikbolandet i Norrköpings kommun.För att genomföra etableringen har parterna bildat konsortiet Vindpark Marviken. – De bästa förutsättningarna för vindkraft i Norrköpings kommun finns i området utanför Marvikens kraftverk. Vindresurserna är goda och det finns grund, öar och skär som gör att vindkraftverk kan byggas kostnadseffektivt, säger Åke Pettersson Frykberg, projektstyrelsens ordförande och vd i Rewind Offshore.Konsortiet planerar att söka tillstånd för en vindpark med 10–15 vindkraftverk och en total installerad effekt på maximalt 70 MW, som kan producera 140 miljoner kWh årligen.Konsortiet har i en skrivelse till kommunstyrelsen i Norrköpings kommun önskat att kommunen lämnar ett förhandsbesked om att tillstyrka en havsbaserad vindkraftpark utanför Marvikenverket på Vikbolandet. Ett sådant beslut kan villkoras med att projektet senare beviljas miljötillstånd i Mark- och Miljödomstolen.