Eolus Vind sänker omsättningsprognos

Foto: sxc.hu

Eolus Vind kommer att resultatavräkna 50 verk under det räkenskapsår som slutar den 31 augusti 2011, 4 färre än vad som var bedömningen som angavs i samband med niomånadersrapporten. Därmed kommer inte omsättningsprognosen som angavs då att infrias. Däremot gäller resultatprognosen fortfarande. Det framgår av ett pressmeddelande. Prognosen från niomånadersrapporten var att totalt 54 verk bedömdes kunna resultatavräknas under räkenskapsåret innebärande en nettoomsättning på cirka 1,7 miljarder kronor och ett resultat efter finansiella poster på cirka 160 miljoner. Prognosen baserades på att 19 verk skulle etableras under det fjärde kvartalet och att två av dessa skulle behållas för eget ägande. På grund av leveransförseningar kommer 15 verk att kunna resultatavräknas under det fjärde kvartalet. Av dessa kommer ett att behållas för eget ägande, heter det i pressmeddelandet. "Justeringen innebär att omsättningen för räkenskapsåret kommer att understiga den tidigare prognostiserade nivån. Styrelsen bedömer att prognosen om ett resultat efter finansiella poster om 160 miljoner kronor ändock kommer att kunna infrias", skriver bolaget i pressmeddelandet. De återstående fyra verken har uppförts, men har ännu inte tagits i drift. Kundkontrakt har tecknats för dessa verk och de kommer att resultatavräknas under första kvartalet på det kommande räkenskapsåret som inleds den 1 september 2011. (Nyhetsbyrån Direkt)