Triventus undersöker vindkraft på Lojsta Hed

Foto: Freefoto.com

Gotlands kommun har pekat ut Lojsta Hed som tänkbart området för vindbruk. Tillsammans med Triventus AB vill Hajdvind AB, bildat av 161 markägare, undersöka möjligheten till vindkraft i området. Projektet har fått namnet Gaimald, som också är namnet på ett gemensamt bolag. Enligt preliminära bedömningar ryms mellan 50 och 90 verk i området som omfattar 3700 hektar. Flera utredningar behöver genomföras innan verkens placering och antal kan fastställs. – Vi är bara i startgroparna i en lång process av samråd med myndigheter, kringboende, allmänhet och anpassning till rådande förhållanden innan vi kan lämna in en ansökan till länsstyrelsen, säger Johanna Ottosson, Triventus och projektledare för projekt Gaimald. Processen befinner sig i ett inledande skede. I dagarna har en första information skickats ut till fastighetsägare i närbelägna socknar. Nästa steg omfattar tillståndsprövningen enligt miljöbalken och samråd med länsstyrelse, närboende och allmänheten. Först därefter kan ansökan om tillstånd lämnas in till länsstyrelsen.