Vindkraftens utbyggnadstakt minskar

Foto: sxc.hu

Utbyggnadstakten för svensk vindkraft minskade under 2013 för första gången någonsin. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk. Detta enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på sina ställen. Ockelbo var den kommun med mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011.

Utbyggnadstakten minskade under 2013 och jämfört med året innan registrerades det 23 procent mindre ny vindkrafteffekt. Totalt byggdes det 258 nya verk under 2013 med en sammanlagd effekt på 599 megawatt. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk i Sverige.

– Utvecklingen är tvetydig. Den starka svenska kraftbalansen, tillsammans med en minskande elanvändning, pressar intäkterna och håller tillbaka utbyggnaden. Dessutom har marknaden avvaktat de nya kvotförslagen i elcertifikatsystemet. Mot detta kan ställas sjunkande produktionskostnader och effektivare teknik som gör att det alltjämt fortsätter byggas vindkraft i en historiskt sett stor omfattning, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

Vid utgången av 2013 fanns det 2640 vindkraftverk i Sverige med en total installerad effekt på 4194 megawatt. Den totala elproduktionen från vindkraften uppgick 2013 till 9,8 terawattimmar vilket är nytt produktionsrekord. Föregående år producerades 7,2 terawattimmar vindkraftsel. De tre länen med mest installerad vindkraft – Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län – bidrog med mer än 1 terawattimme vardera.

Inom kommunrankingen tog Ockelbo över förstaplatsen från Gotland som kommunen med mest installerad vindkraft. Ockelbo hade så sent som 2011 inte ett enda installerat vindkraftverk, men under 2013 uppgick den installerade effekten i kommunen till 250 megawatt och elproduktionen till 687 megawattimmar. Kommunerna som ligger på topp-tio-listan för installerad vindkraftseffekt svarar tillsammans för mer än en tredjedel av vindkraftens totala elproduktion i Sverige.

Idag finns det vindkraftverk i landets samtliga län, men en ojämn fördelning kan konstateras. Samtidigt som tre län producerade över 1000 gigawattimmar vindkraftsel fanns det sex län där det producerades mindre än 100 gigawattimmar.