Ingen vindkraftpark i Ulvås

Foto: Wikimedia

Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att pröva mark- och miljödomstolens tidigare dom att inte tillåta vindkraftparken på gränsen till Marks kommun, skriver gp.se.

Orsaken är att en fiskgjuse eventuellt har sin häckningsplats i närheten av vindkraftparken. Fågeln har setts flyga över området men inga häckningsplatser har hittats. Detta har dock inte fått Sveriges högsta miljödomstol att granska ärendet.

Den omdebatterade frågan om en vindkraftpark är därmed över i Kungsbacka.

Martin Pettersen, projektansvarig på Rabbalshede kraft har dock inte gett upp riktigt än.

– Mark- och miljöverdomstolens beslut kan vi inte överklaga. Vi tittar nu på andra möjligheter till att gå vidare, men inget är bestämt i dagsläget