Winterwind 2014 fokuserar på säkerhet och is

Foto: sxc

Den årliga konferensen Winterwind går snart av stapeln. Den 11 och 12 februari kommer konferensen att anordnas i Sundsvall och i år får deltagarna bland annat ett studiebesök till vindkraftparken Mörttjärnsberget.

Varje år samlas representanter från hela vindkraftsbranschens, allt från forskare, tillverkare, och investerare till myndigheter och vindparksägare, på Winterwind. En svensk mässa och konferens som tar upp aktuella frågor som rör vindkraft i kallt klimat. Förra året deltog fler än 500 personer från 17 länder.

Winterwind har en utställararea där man kan besöka olika företag i deras montrar för att ställa frågor eller titta på produkter. Det kommer även att finnas utställningar, hållas seminarier och anordnas nätbyggande.

Årets fokus ligger på hälsa och säkerhet samt iskast och temat kommer att behandlas i 14 sessioner med sammanlagt 45 olika talare. Ansamling av is på turbinblad kan leda till produktionsbortfall, ökad risk för person och egendomsskada på grund av iskast och ökad bullergenerering. Det blir dessutom svårare att prognostisera och mäta vindresursen.

– Vi hoppas få se och höra presentationer om vindkraft i kallt klimat vars syfte är att öka kunskaperna för tillverkare, utvecklare, konsulter, servicepersonal och investerare, säger Göran Ronsten, vetenskaplig koordinator på Winterwind 2014.

Stark kyla ställer högre krav på konstruktionsmaterial och kan förkorta livslängden hos vindkraftverk. Behovet av att utveckla bättre tekniker för vindkraft i kallt klimat finns såväl på den svenska som på den internationella marknaden.