Vinstfall för Fortum

Stefan Sjödin/Fortum/TT: Resultatet sjunker för finländska Fortum. Arkivbild.

Den finländska energikoncernen Fortum, delägare i Stockholm Exergi, redovisar ett rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster på 207 miljoner euro för årets andra kvartal. Resultatet under motsvarande kvartal i fjol låg på 232 miljoner euro.

Fortum, som har ökat sitt ägande i Uniper till drygt 75 procent, har nyligen inlett en översyn av strategiska valmöjligheter rörande sitt 50-procentiga ägande i Stockholm Exergi.