Karibiska vindparker i drift

Nu har projektet Tera Kora II på den karibiska ön Curacao tagits i drift.

Projektet var en expansion på 17,25 megawatt, av två existerande vindparker på ön.

Expansionen omfattade fem stycken turbiner från Vestas typ V117 på 3,45 megawatt.

Parkerna driftsattes 2012.