Vattenfall tecknar avtal för tyska Deutsche Bucht

 

Vattenfalls senaste tyska elhandelskund, Northland Power, äger den havsbaserade vindkraftparken Deutsche Bucht (DeBu) på 252 megawatt.

Det nyligen tecknade avtalet betyder att Vattenfall kommer att ansvara för och optimera försäljningen av cirka 1 000 gigawattimmar vindkraftsel per år när projektet beräknas vara färdigställt i början av 2019.

Vid slutet av 2016 hade Vattenfall Marketings portfölj med förnybar el en kapacitet om cirka 4 400 megawatt, jämfört med Vattenfalls egen installerade vindkraftskapacitet om 2 500 megawatt.

– Vattenfalls mål är att elhandelsportföljen för land- och havsbaserad vindkraft ska växa. Som en av Europas största operatörer av havs- och landbaserade vindkraftparker kan vi erbjuda vår kompetens inom detta område även till tredje part genom portföljförvaltningsavtal och energiköpsavtal, så kallade Power Purchase Agreements (PPA), säger Anna Borg, chef för Vattenfalls Business Area Markets.

Projektet Deutsche Bucht, ursprungligen utvecklat av British Wind Energy (BWE), är Northlands tredje havsbaserade vindkraftsprojekt.