Positiv framtidstro trots att USA lämnat klimatsamarbetet

President Donald Trump har bekräftat att USA tänker lämna Parisavtalet. Men Parisavtalet, liksom Vattenfalls mål om fossilfri produktion, står stadigt även om USA lämnar FN:s klimatsamarbete, skriver företaget i ett pressmeddelande.  

– Även om USA har tagit det här beslutet har de övriga 194 länderna tydlig sagt att de står fast vid avtalet. Inte minst har Kina, Indien, EU och Ryssland markerat sitt fortsatta stöd. Det talar för att Parisavtalet kommer att leva vidare även utan USA, säger Erik Filipsson, Vattenfalls expert på internationell klimatpolitik.

Vattenfall menar att Donald Trumps beslut inte kommer att påverka dem så mycket.

– Det planeras redan för havsbaserad vindkraft till kraftigt sänkta kostnader samtidigt som solkraft blir billigare. Detta tillsammans med utvecklingen av andra klimatsmarta och kundnära lösningar på både värme och kraftsidan gör att klimatpåverkande kraftproduktion kommer utgöra en allt mindre del av vår verksamhet.  Vi har satt som mål att vara fossilfria inom en generation och det står vi fast vid, säger Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef.