Satsning på forskning och innovation genom Testbädd Sverige

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att etablera en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige som en del av Testbädd Sverige.

Beslutet är en del av regeringens arbete för att skapa ett Sverige som fortsätta är en globalt attraktiv plats för framstående forskning och innovation.

Testbädd Sverige lanserades för att kraftsamla för innovation och att nya idéer och lösningar testas i Sverige. Idag finns över 100 testbäddar i Sverige men kunskapen om dem är låg.

– Syftet med Testbädd Sverige är att kraftsamla för att stärka Sveriges konkurrenskraft och för att bättre möta de samhällsutmaningar för en hållbar utveckling vi står inför i dag, säger närings-och innovationsminister Mikael Damberg.