Vindkraft driver amerikanska skolor

Vindkraftsprojektet Bull Creek på 29,2 megawatt över 17 turbiner är lokaliserat i Alberta USA. Vindkraftsparken ägs av BluEarth Renewbles och kan med sin kapacitet driva allt som allt 500 skolor i delstaten. Ett långsiktigt energiköpeavtal har tecknats mellan ägaren och Alberta Schools Commodities Purchasing Consortium. Ett avtal som var väsentligt för projektets utveckling. Vindkraftsparken började förse el till skolor i början av 2016.