Slopad nätanslutningskostnad

Som en del av energiuppgörelsen och beslut om att vidare stödja havsbaserad vindkraft kommer nätanslutningskostnader att slopas.

Detta ska i sin tur gynna sammankopplingen mellan olika marknader och förbättra överföringen i landet.

Även andra länder kring Östersjön ska gynnas av detta, eftersom det är tänkt att öka den ekonomiska utvecklingen och dess effektivitet kring havsbaserad vindkraft, med hjälp av bättre sammankoppling mellan elnäten.