Luftburen avisning – det senaste inom avisningsteknik

Det finns en ny avisningsteknik för vindkraftverk. Alpine Helicopter AB har utvecklat en luftburen avisningsteknik unik i sitt slag som för nuvarande endast finns i Sverige. Tekniken omfattar ett varmvattensystem där is avlägsnas på samma sätt som när man avisar ett flygplan. 

 Luftburen avisning är det senaste på vindkraftsmarknaden inom avisningsteknik. Mats Widgren på Alpine Helicopter har utvecklat metoden, som idag är unik i sitt slag. 

– För ungefär tre år sedan testades en liknande teknik i Kanada, berättar Mats Widgren, på Alpine Helicopter. Där användes en teknik som egentligen är gjord för rengöring av isolatorer på kraftledningar i varmare klimat. Men vattenflödet var för lågt och trycket var för hårt. Vi har utvecklat tekniken med ett högre vattenflöde och lägre tryck som är effektivare enligt Widgren.

 

Luftburen avisning För att värma vattnet har en även en lastbil iordningställts med kapacitet att värma 44 kubikmeter vatten till ungefär 60 grader, för att därefter fyllas över i en tank som rymmer 850 liter, som hänger under helikoptern. Avisningsteamet består av tre personer, en som fyller på vatten på marken, samt två i helikoptern, pilot och operatör.

– Vi positionerar oss ungefär 10-15 meter ifrån rotorbladet, och sprutar sedan vatten uppifrån och ner på bladet för att avlägsna isen, säger Mats Widgren.

 

– Tekniken är avsedd att används när inga andra alternativ finns än att vänta på att isen ska smälta på naturlig väg för de kraftproducenter som inte har avisningssystem eller system som inte fungerar, eller vid svår nedisning, säger Hans Gedda från Alpine Helicopter. Kostnaden för att avisa en turbin är beräknad att vara intjänad inom cirka 48 timmar vid normal produktion.

Unik i sitt slag

Än så länge är tekniken unik i sitt slag och finns endast i Sverige. Bolaget har iordningställt tre stycken 850 liters behållare, för att vara effektiv. Detta gör det då möjligt att använda tekniken med två helikoptrar samtidigt, då en tank står på marken redo med varmt vatten redo att växlas med en tom tank.

– Med dagens kapacitet kan vi avisa tre till fyra turbiner per dag och helikopter, och tekniken kan användas på is upp som är upp till cirka två decimeter tjock, säger Mats Widgren.

Krävs mellan fem till tiotusen liter vatten För att arbetet ska bli smidigt avisar man ett blad i taget på var turbin, för att sedan avisa nästa blad, och så vidare, eftersom bladen måste växlas, positioneras och bromsas. På så sätt blir metoden effektiv och produktionsförlusterna kan minimeras.

– Metoden har vidareutvecklats under hösten med bland annat stöd från Energimyndigheten. Tiden för att avisa en turbin är ungefär 2 timmar. Det finns även andra applikationsområden som tvättning av blad och avisning av hinderljus på vindkraftverk, avslutar Mats Widgren.