”Bra dansk vindkraftssatsning”

Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

Den danska regeringen, med Socialdemokraterna som största parti, har slutet en energiöverenskommelse med den borgerliga oppositionen som betyder att vindkraftsproduktionen i Danmark år 2020 ska motsvara halva Danmarks elanvändning. Svensk Vindenergi välkomnar den breda energiuppgörelsen och dess satsning på förnybar energi.

– Den höga andelen vindkraft i Danmark bör inspirera Sverige att uppnå planeringsramen om 30 TWh vindkraft år 2020, vilket skulle motsvara cirka 20 procent av den svenska elanvändningen, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Sammantaget innebär energiöverenskommelsen att koldioxidutsläppen beräknas minska med 34 procent till år 2020 jämfört med 1990, energianvändningen minskar med 12 procent (jämfört med 2006), mer än 35 procent av Danmarks energi kommer att komma från förnybara energikällor och knappt 50 procent av elanvändningen från vindkraft år 2020, skriver den danska regeringen i ett pressmeddelande.