Två problemområden tynger Siemens Energy

Foto: Siemens

Två problemområden inom Siemens energidivision kommer att pressa marginalerna under de kommande två till tre åren, sade den i augusti utnämnda divisionschefen Lisa Davis i en lördagsintervju med Financial Times.

Det första området är stora gasturbiner för gaskraftverk där Davis ser en krympande marknad och lägre marginaler på grund av en överkapacitet inom industrin. Intäkterna inom området kraftgenerering sjönk med 11 procent under de nio första månaderna och bolaget angav bland annat de "pågående utmaningarna på marknaderna för gasturbiner" som en orsak.

Det andra området är vindkraftsturbiner där marknaden förvisso växer, men där Siemens måste jobba med leverantörer för att se till att kundernas projekt levereras enligt budget och tidsplan. Bolaget hade inom vindkraft dels ovanligt höga produktionskostnader och tvingades dels ta en nedskrivning på grund av defekta kullager under de första nio månaderna.