OX2 förvärvar vindkraftsbolaget Greenfield Wind i Polen

Foto: OX2

Genom förvärvet av det operativa projektutvecklingsbolaget Greenfield Wind får OX2 den lokala kompetens som behövs för att finansiera och bygga vindparker i Polen. Målet är att expandera i landet.

OX2 har förvärvat Greenfield Wind som är ett projektutvecklingsbolag inom vindkraft i Polen baserat i Warszawa. Förvärvet inkluderar all operativ verksamhet, 11 medarbetare och en projektportfölj på cirka 220 megawatt. – Polen är en intressant marknad och genom förvärvet får vi nödvändig lokal kompetens och kan byggstarta flera projekt redan inom två år. Vi ser fram emot att realisera kvalitativa vindkraftsprojekt tillsammans med våra nya kollegor, säger Johan Ihrfelt, koncern-vd på OX2. Under de senaste åren har den polska vindkraftsmarknaden konsoliderats och mognat. Nästa år införs ett nytt stödsystem med auktioner. Det ställer krav på kvalitet och förutsägbara kostnader.

I och med förvärvet byter Greenfield Wind namn till OX2 Wind Poland. Arbetet med att integrera bolagen pågår för fullt.