”Förnybarhetsmålet bra men otillräckligt”

Foto: sxc.hu

Svensk Vindenergi säger att organisationen välkomnar det faktum att den svenska regeringen nu har ställt sig bakom EU:s förnybarhetsmål till 2030. Men branschorganisationen kritiserar den låga ambitionen på 27 procent. 

– Om vi fortsätter att bygga förnybar energi i samma takt som de senaste åren kommer vi att ha omkring 26 procent förnybar energi redan 2020. Ett mål på 27 procent till 2030 framstår då som väldigt passivt. Vår bedömning är att det behövs ett mål på 40 procent förnybar energi till 2030, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.

Efter en granskning av

Svensk Vindenergi har även gjort en granskning där det framkommit att EU-kommissionens utredning om vad den förnybara energin kommer att kosta innehåller stora brister. Detta leder enligt Svensk Vindenergi till att potentialen för förnybar energi underskattas.

– Vindkraften är idag både billigare och effektivare än vad EU-kommissionen räknar med att den ska vara 2050 vilket leder till en kraftig underskattning av hur snabbt den förnybara energin kan byggas ut och vilka konsekvenser det får för samhällsekonomin, säger Anton Steen, analys och samhällskontakter på Svensk Vindenergi.

EU-parlamentet har sedan tidigare tagit ställning för tre bindande mål för klimat- och energiramverket till 2030: 40 procent utsläppsminskningar, 30 procent förnybar energi och 40 procent energieffektivisering. Frågan skall avgöras på Europeiska rådets möte 20-21 mars.