Europas största energilagringsanläggning byggs i norra Tyskland

Batterianläggningens uppgift är att ta hand om de nordtyska vindkraftsparkernas överskottsenergi. Foto: Mitsubishi-Eneco

Mitsubishi och holländska företaget Eneco har för avsikt att installera ett stort litiumjonbatteri på cirka 50 megawatt i norra Tyskland. Anläggningen kommer att lagra överskottsenergi från vindkraftverk.

Batterianläggningens uppgift är att ta hand om de nordtyska vindkraftsparkernas överskottsenergi. Batteriet, som kommer att vara det största i sitt slag i Europa placeras vid en transformatorstation i Jardelund i tyska delstaten Schleswig-Holstein.

Eftersom batteriet ligger nära en transformator, blir det möjligt att minska förlusten av energi, en företeelse som är vanligt förekommande i en transformatorstation, anser holländska företaget Eneco och Mitsubishi, som ligger bakom planerna för batteriet enligt ett pressmeddelande från företagen.

Dessutom är batteriet placerat så att den kan fungera som effektivt överskottslager för närliggande vindkraftverk och därigenom bidra till att lösa den växande utmaningen som uppstår när vindturbinernas produktion inte kan anpassas efter konsumtionen.

- Även om andelen förnybar energi lyckligtvis växer snabbt, innebär det i sin tur en utmaning för energinät. Enligt vår uppfattning består lösningen av två saker; det behövs intelligent justering av tillgång och efterfrågan och en kombination av energilagring i stor och i mindre skala, säger Enecos chef för strategisk tillväxt, Kees-Jan Rameau, i ett pressmeddelande.

Batteriet installeras som en del av det tyska initiativet för förnybar energi, ”Energiwende”. Målet är att minska tyska CO2-utsläpp med 40 procent fram till 2030 jämfört med 1990.