Vindkraftverk säljs i Sollefteå

CAPEM AB har fått förtroendet att förmedla försäljningen av fyra vindkraftverk i Sollefteå kommun åt ägaren Eskilstuna Kommunföretag AB. Vindkraftsparken ligger i elprisområde SE2, i ett av Sveriges allt mera expansiva näringslivs- och tillväxtområden med stark ökad efterfrågan på fossilfri el.

Rödstadshöjdens vindkraftpark har sex Vestas V 112 verk och ligger 400 m över havet. Parken har projekterats och byggts av OX2 ,den driftsattes hösten 2015.Fyra vindkraftsverk ägs av Eskilstuna Vindkraft AB och de två övriga ägs av Finja Energi AB.

Korta fakta:

  • Modell: Vestas V112 MK2A-3,45 MW
  • Rotorbladen är utrustade med Vestas VDS Global uppvärmningssystem för avisning.
  • Medelproduktion de fyra verken per år har varit 35,2 GWh (8,8 GWh per vindkraftsverk)
  • Anslutning till EON regionnät på spänningsnivån 21,6 kV
  • Gällande tillstånd och myndighetsbeslut utfärdad av Länsstyrelsen till 2040-12-31
  • Arrendekontrakt gäller för hela tillståndstiden

bild

Intresserade företag erbjuds att köpa de fyra vindkraftsverken alternativt genom avyttring köpa bolaget Eskilstuna Vindkraft AB av ägaren. Verken säljs till anbudsgivare med bästa anbudspris. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för bedömning av inkomna anbud.

Utförlig teknisk beskrivning och produktionsfakta beställs av Energimäklaren Carl-Arne Pedersen CAPEM AB.

Anbud ska ha inkommit till Energimäklaren Carl-Arne Pedersen CAPEM AB senast 2023-08-31.

Kontaktuppgifter:
CAPEM AB c/o C-A Pedersen Albäcksvägen 4 43295 Varberg
E-post: carl-arne.pedersen@outlook.com
Telefon: +46 723 387 177