Mer om fördelarna med att använda solenergi

Vindkraftverk och solenergi är två alternativa metoder till elproduktion som används både i Sverige och resten av Europa. Till skillnad från vindkraftverket som behöver större installationer och sköts av statligt och privatägda bolag så kan solenergin användas till elproduktion även av privatpersoner. Det enda som behövs är att installera solceller. Att solenergi är en miljövänlig metod är det ingen som tvivlar på. Frågan som ofta dyker upp i samband med denna alternativa tillverkningsmetod är ifall det är lönt att installera solceller. En vanlig myt är att solen inte skiner tillräckligt i Sverige och att solceller är en alltför dyr investering med tveksam avkastning. Sanningen är att Sverige är ett mörkt land under vinterhalvåret men ett av de ljusaste under sommarhalvåret. All producerad energi under sommarhalvåret är mer än tillräcklig och kan både lagras eller säljas. Solceller anses vara en bra investering som har två fördelar – sparar pengar och gynnar miljön. Låt oss titta på några fakta och siffror som visar solcellernas lönsamhet.

Hur ser kostnaden för installation ut? Den varierar och baseras på takets storlek och installationens design. I nuläget anges en snittkostnad på 160 000 kronor som relativ vanlig. Använder man sig av den aktuella skattereduktionen kan beloppet sänkas till 137 000 kronor. Anläggningen i fråga kan årligen tillverka omkring 13 000 kWh.

Statistiken visar att solceller kan omvandla mellan 10 och 15 % av all inkommande solenergin till el. Produktionen beror på olika faktorer såsom skuggning, takets riktning och lutning, modulens design och mängden solinstrålning. En genomsnittlig årlig produktion varierar mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp. Att använda sig av solenergi kan spara upp till 6 000 kronor på din elräkning. Som det nämndes tidigare går det även att sälja överskottet av tillverkad solenergi till olika bolag, då Vattenfall är bara ett av dem. En sådan försäljning kan leda till en vinst på 5 000 kronor per år. Siffrorna är beräknade på en medelstor villa och dess genomsnittliga elproduktion.

Elproduktion och solenergi

Varför är elproduktionen från alternativa metoder såsom vindkraft och solenergi aktuella i dagsläget?

Den främsta orsaken är de chockerande höga elpriserna i Sverige under 2021. Historiskt sett har Sverige haft låga priser på el, något som ändrade sig under 2021. Prisskillnader mellan landets norra och sydliga delar har alltid funnits men idag har även norra Sverige lidit av en prishöjning, något som är ovanligt. En kostnad på 60 öre per kilowattimme (kWh) ligger idag på 4 kronor. Prishöjningen har drabbat hela Europa, då endast Norge håller en mer stabil nivå på sina elpriser. Det betyder inte att solenergi inte är lönsam i Norge utan att Sverige har betydligt högre elpriser för tillfället, något som bidrar till att flera kan välja att använda sig av solpaneler.

Hur kan du beräkna hushållets eller byggnadens genomsnittliga elförbrukning och solpanelernas lönsamhet? Lättast är det att ta reda på fastighetens årliga förbrukning. Sådan information kan du få från elräkningen. Sedan kan en genomsnittlig beräkning på solenergins elproduktion göras för sommarhalvåret. Observera att för stunder när solen inte skiner behöver byggnaden använda sig av vanligt el som kompletterande källa. Det går att lagra tillverkad el från solenergi med speciella batterier för att tillgodose behovet under vintermånaderna. Om du behöver hjälp med den beskrivna beräkningen kan du vända dig till företag som arbetar med installation och underhåll av solceller. Vattenfall har också många användbara artiklar och guider publicerade på sin hemsida.  

Varför har elpriserna gått upp i Sverige?

Att priserna har gått upp alldeles för fort och alldeles för mycket i Sverige är ett faktum. Frågan är vad den här utvecklingen beror på?

Enligt analyserna så beror prisutvecklingen på en ökad global efterfråga på fossila bränslen. Den europeiska marknaden använder sig till stor del av fossila bränslen till elproduktion. Höga efterfrågan beror på den snabba ekonomiska återhämtningen under 2021 som orsakades av epidemin. Kraftiga prisökningar har upplevds till stora delar av Sydeuropa där länderna är mer beroende av gaskraft än Norden. Överlag har prisökningen under 2021 beräknats ligga på 200 % inom EU. Högre elpriser har rapporterats även i andra världsdelar och länder såsom USA och Kina. Tendensen kan därmed beskrivas som världsomfattande och inte något som endast drabbat Europa och EU.

En annan orsak är att Sveriges elsystem inte lyckas bra med att överföra el tillverkat i landets norra delar till landets sydliga (där förbrukningen är betydligt högre på grund av att större befolkningstäthet). Denna brist på effektivitet har i sin tur lett till att producerad el i norra Sverige stannat där istället för att transporteras till Sydsverige.

Man kan konstatera att solceller och användningen av solenergi kombinerad med vanligt el kan sänka den genomsnittliga kostnaden för el. En fastighet kommer dock att ha det svårt att tillgodose sina behov endast via solenergi, därför är en kombination att föredra. Vi ska inte glömma att alternativa tillverkningsmetoder, oavsett om det handlar om vindkraftverk eller solenergi gynnar miljön. Och att göra allt för att bevara och gynna miljön bör ses som allas ansvar.