Den danska regeringen vill ha statligt delägande när det gäller nya havsbaserade turbiner

Danska vindkraftverk nära Köpenhamn. Vinden flyter ofta friskt och mjukt över vattnet eftersom det inte finns några hinder. De stora och långsamt svängande turbinerna i denna havsbaserade vindkraftspark nära Köpenhamn drar fördel av de måttliga men konstanta vindarna på denna plats. Foto: Wikipedia Common. Kredit: Leonard G.

Danmarks klimatminister säger att staten borde vara delägare av nya vindkraftverk till havs. Enligt Børsen är målet att äga 25 procent.

Danska staten borde vara delägare i framtida vindkraftsparker till havs liknande vad som varit fallet med oljeutvinning i till exempel Nordsjön, skriver klimat-, energi- och försörjningsminister Lars Aagard i ett svar till Børsen efter affären.

Flera källor berättar om att danska regeringen försöker etablera statligt delägarskap till framtida vindenergiproduktion.

- Vår utgångspunkt är att utgå från en modell med statligt delägarskap i kombination med koncessionsbetalning, skriver minister Aagaard.

- Statligt delägarskap, en modell som vi känner väl från till exempel Nordsjön, bidrar till att säkerställa mer statlig insyn i viktig infrastruktur – dessutom säkerställs samhället en del av vinsten genom att utnyttja danska havsområden, som representerar ett gemensamt bästa.

I sitt svar ger ministern inga detaljer om hur stor andel det statliga ägandet ska representera.

Statligt bolag

Enligt Børsens källor har regeringen föreslagit att grunda ett statligt bolag som kommer att tecknas som delägare av vindkraftverk till havs.

Planen är att etablera ett statligt ägande på 25 procent genom så kallade Special Purpose Vehicle (SPV)-bolag, rapporterar Børsen.

Dessa är alltså tänkta att äga en fjärdedel av de 6 gigawatt havsbaserade vindkraftsparker som är planerade att installeras under de kommande åren.

Nio länder – inklusive Danmark – enades i april om att fördubbla Nordsjöns havsbaserade vindkraftskapacitet.

Det nya målet innebär vindkraftsinstallationer till havs på 130 gigawatt år 2030 – och 300 gigawatt år 2050.

Det är en fördubbling jämfört med vad Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien kom överens om vid Nordsjötoppmötet i Esbjerg förra året.

Källa: Energy Watch