Gamesa väger fortfarande tungt hos Siemens Energy, men resultatet ökar ändå

Ett konsortium av Siemens Energy och spanska Dragados Offshore har tecknat ett ramavtal med den tysk-nederländska transmissionssystemoperatören TenneT för att leverera högspänningsteknik (HVDC) när det gäller likströmsöverföring för tre nätanslutningar i tyska Nordsjön. De projekt som finns tillgängliga genom avtalet kommer att säkerställa att totalt 6 gigawatt (GW) havsbaserad vindkraft kan transporteras på land. Kontraktsvärdet för konsortiet Siemens Energy och Dragados Offshore är nära 7 miljarder euro. Foto: Siemens Energy

Förvärvet av Siemens Gamesa fortsätter att dra ned tyska Siemens Energy något men förlusterna kompenserades mer än väl av för övrigt starka resultatet inom alla andra segment.

Vinsten före särskilda poster uppgick till 41 miljoner euro under årets andra kvartal 2022/23, mot ett underskott på 49 miljoner euro under motsvarande period förra året.

Analytiker visade vägen också för svarta siffror på den nedersta raden – deras mycket mer ambitiösa prognoser satte posten till 151,2 miljoner euro.

Stark prestation hos vissa andra segment

Den tyska industrigruppen rapporterar att förlusten från Siemens Gamesa mer än väl kompenseras av en stark prestation inom alla andra segment.

Men i dotterbolaget Siemens Gamesa, koncernens turbintillverkningsenhet, föll vinsten före särskilda poster till ett hisnande underskott på 374 miljoner euro under andra kvartalet 2023, ytterligare pressat av ett underskott på 301 miljoner euro under samma period förra året.

Det överträffar ändå analytikerkonsensus om ett underskott på 245,8 miljoner euro, enligt Bloomberg News.

Orderingången ökade med cirka 200 procent till 3643 miljoner euro, mot 1198 miljoner euro motsvarande kvartal förra året.

- Beställningarna ökade kraftigt jämfört med föregående år, vilket speglar ett starkt kvartal och en relativt låg nivå föregående år. Detta berodde främst på högre volym från stora order, inklusive offshoreordern på 1,7 miljarder euro i Storbritannien, skriver energikoncernen om dotterbolagets resultat.

Siemens Gamesa avnoteringsplaner godkända

Siemens Energy justerar sina helårsförväntningar på en jämförande försäljning på 10–12 procent, mot tidigare 3,7 procent, och en intäktsmarginal före specialposter i "den lägre delen" på 1-3 procent.

Bolaget justerar också årlig guidning för jämförbar intäktstillväxt i intervallet 6–10 procent och vinstmarginal för specialposter mot -11 procent. Ingen specifik vägledning för dotterbolaget finns i kvartalsrapporten.

Växte snabbare

- På grund av det finansiella resultatet under första halvåret och att affärsvolymen växte snabbare än tidigare planerat, justerade Siemens Energy sina utsikter för räkenskapsåret 2023, skriver Siemens Energy.

Gruppens uppgraderade vägledning är baserad på "antaganden om högre intäktstillväxt för alla segment."

- För Siemens Gamesa är situationen fortsatt instabil. Vi förväntar oss dock en förbättring under andra halvan av räkenskapsåret men kompenserar inte för det svaga första halvåret, står det i rapporten.

Nettoförlust förväntas

Siemens Gamesa måste fortsätta fokusera på att hantera operativa frågor och vändningen, främst genom genomförandet av Mistral-programmet.

Och den främsta orsaken till projektets vinstmarginal i den "låga delen" av vägledningsintervallet på 1–3 procent, är vindkraftverkens affärsresultat under första halvåret.

Följaktligen förväntas en nettoförlust för Siemens Energy Group som kommer att överstiga föregående räkenskapsårets nivå på 712 miljoner euro med upp till ett lågt tresiffrigt miljonbelopp (som tidigare var på föregående räkenskapsårs rapporterade nivå), lyder företagets prognos.

Källa: Siemens Energy