Norge skjuter upp planen för landbaserad vindenergiskatt efter industrins ramaskri

En sannolik höjning av en produktionsskatt för landbaserad vindkraft kommer dock fortfarande att behålla sin aktualitet tror branschens kännare. Foto: Statkraft

Protester mot en 40-procentig så kallad resursrenteskatt på vindkraftsparker på land leder till att Norge nu backar i planerna.

Norska lagstiftare sa att de skulle skjuta upp en plan som skulle ha lagt en 40-procentig resursrenteskatt på landbaserade vindkraftsparker efter protester från industrin.

Ett reviderat lagförslag kommer att läggas fram under andra halvåret, med den nya stadgan som träder i kraft i januari, sade regeringen på torsdagen. Revideringen kommer efter feedback från företag, fack och kommuner.

- Lokalsamhällen och samhället som helhet bör få en rättvis del av värdet som skapas av våra gemensamma naturresurser, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

- Vi måste ändå noga överväga samrådssvar och rättslig grund innan vi lägger fram ett lagförslag för parlamentet.

Driver i väg investerare

Skatten väckte kritik när den föreslogs i september, där investerare inklusive BlackRock och finska private equity-bolaget Taaleri varnade för att förslaget skulle kunna göra projekt i konkurs och driva bort investerare. Det skulle vara katastrofalt i en tid då landet behöver lägga till grön kraftproduktion när fabriker och smältverk går från gas till el.

Källa: BlackRock